İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Teknoloji
  3. ER Model Nedir?

ER Model Nedir?

Reklam alanı 2

Varlık-ilişki modeli (ER modeli), varlık- ilişki diyagramı (ER diyagramı) olarak bilinen bir şemanın yardımıyla oluşturulan veri tabanının yapısını açıklar. ER modeli, daha sonra veri tabanı olarak uygulanabilecek bir tasarım veya plandır. ER modelinin ana bileşenleri şunlardır; varlık kümesi ve ilişki kümesi. Bu metinde size ER modeli ve diyagramının ne olduğunu ve neden kullanıldığını açıklayacağım.

ER Diyagramı Nedir?

ER diyagramını, varlık kümeleri arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanırız. Bir varlık grubu, benzer varlıklardan oluşan bir gruptur ve bu varlıklar belirli özniteliklere sahip olabilir. DBMS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi) açısından bir varlık, veri tabanındaki bir tablonun bir tablosu veya özniteliğidir, dolayısıyla tablolar ve öznitelikleri arasındaki ilişkiyi göstererek ER diyagramı, veri tabanının tam mantıksal yapısını gösterir. Bu kavramı anlamak için basit bir ER diyagramına bakalım.

ER Modelinin Bileşenleri

ER diyagramının üç ana bileşeni vardır ve bu bileşenler; varlık, nitelik ve ilişkidir. Her bir bileşenin belirli amaçları vardır ve bunları tek tek açıklamamız gerekir.

Varlık

ER modelinin açıklayacağım ilk bileşeni olan varlık, verilerin içeriği hakkında bilgi verir. Varlık, bir ER diyagramında dikdörtgen olarak temsil edilir. Size sağlam ve zayıf bir varlık örneği verelim. ‘’Öğrenci’’ ve ‘’üniversite’’ olmak üzere 2 varlık seçmem mantıklıdır çünkü birçok öğrenci tek bir üniversitede okuduğu için bire bir ilişkisi vardır. Ancak varlıkları, ‘’çalışan’’ ve ‘’banka hesabı’’ olarak seçmemem gerekir çünkü bir banka hesabı, hesabın ait olduğu banka bilinmeden benzersiz bir şekilde tanımlanamaz. Benzersiz bir özniteliği olmayan varlık, zayıf varlıktır ve bunu göstermek için çift dikdörtgenle göstermemiz gerekir.

Öznitelik

ER modelinin bahsedeceğim 2. bileşeni olan öznitelik, varlığın özelliğini tanımlar. Özniteliği oval şekille temsil ederiz. Dört tür öznitelik vardır; anahtar, kombine, birden çok değerli ve türetilmiş öznitelik.

Anahtar öznitelik, ER modelindeki bir varlığı benzersiz şekilde tanımlayabilir. Örneğin öğrencilerin okul numarası anahtar niteliktir çünkü bu numaralar kişiye özgüdür ve bu sebeple altı çizili ifade edilir. Kombine öz niteliği ise birbirine benzer özellikleri tek bir ovale yerleştirmek istediğimizde kullanırız. Örneğin, öğrenci adresi yaşadığı ülke, şehir ve posta kodunu içerdiğinden kombine özelliktir.

Birden çok değeri olabilen öznitelik ER diyagramında çift oval ile gösterilir ve bu konuda verebileceğimiz en yaygın örnek bir kişinin birden fazla telefon numarasının olabilmesidir. Son olarak türetilmiş öznitelik, değeri dinamik olan ve kesikli ovalle gösterilen bir bileşendir. Kişilerin yaşı, her yıl değiştiği için dinamiktir ve bu sebeple türetilmiş öznitelik sınıfına girer.

İlişki

ER modelinde ilişkiyi, elmas şekli ile temsil ederiz ve varlıklar arasındaki ilişkiyi gösterir. Dört tür ilişki vardır; birebir, birden çoğa, çoktan bire ve çoktan çoğa. Bu şekilde ifade edince kulağa karışık gelse de size kolayca açıklayacağım.

Birebir ilişki, bir varlığın tek bir varlıkla ilişkilendirilebilmesidir. Örneğin bir kişinin yalnızca bir pasaportu olabilir. Bir varlığın çok varlıkla ilişkisini ise bir müşterinin birden fazla sipariş vermesi örneğiyle açıklayabilirim.

Birçok öğrenci tek bir üniversiteyi okuyabilir ancak bir öğrenci bir sürü üniversite okuyamaz, bu duruma çoktan bire ilişki deriz. Son olarak çoktan çoğa için bir öğrencinin birden çok proje alabilmesi ve bir projenin birden çok öğrenciye verilebilmesi örneği uygundur.

ER Model Ne İşe Yarar?

ER model, tüm sistem içinde iletişim kurmak için en iyi araçlardandır. Bu modellerle oluşturulan diyagramlar, veri ve bilgi akışının grafiksel temsilidir. Bu modeller en çok işletmeler tarafından verilerin aynı anda pek çok çalışan tarafından kontrol edilmesini sağlamak için kullanılır. Bu kavramsal veri tabanı modeli, her seviyedeki bireylerle iletişim kurmanın etkili bir yoludur. Bu sistemi sisteminizde etkin bir şekilde uygulamak için, akış diyagramının her bir özelliğini etkili bir şekilde kullanmayı bilmeniz gerekir. Bu ilişki diyagramları hakkında uygun bilgi edinmek için, çevrimiçi bir ER diyagramı öğreticisi arayabilirsiniz.

ER modelin en önemli avantajı, düzenin görsel bir sunumunu ortaya çıkarmasıdır. Etkili bir tasarıma sahip olmak, veri akışını ve tüm sistemin çalışmasını belirlemek için veri tabanı tasarımcılarına yardımcı olur. Ayrıca etkili iletişim sağlaması, anlamasının kolay olması ve yüksek esnekliği sebebiyle ER modelini veri tabanı kontrolü için kesinlikle tavsiye ederim.

Reklam alanı 4
Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap